Devet tačaka za naš Zrenjanin

1. Trebalo bi da se uspostavi institucija prazne stolice u lokalnom parlamentu, koja bi omogućila građansku kontrolu rada odbornika. Na ovom mestu mogli bi da se nađu predstavnici udruženja građana, sindikata i pokreta koji bi učestvovali u radu skupštine, bez prava glasa. Transparentan rad vlasti na prvom mestu.

2. Decentralizacija. Neophodno je omogućiti mesnim zajednicama da upravljaju novcem od poreza na imovinu prikupljenog na teritoriji te mesne zajednice kako bi se ceo grad ravnomerno razvijao. Takođe je važno decentralizovati lokalnu upravu kroz umrežavanje mesnih kancelarija u zajednički sistem koji će svim građanima pružati mogućnost da pribave potrebna dokumenta u njihovim sredinama. Da svako upravlja svojim novcem!

3. Tim za posrnule Zrenjaninske gigante. Formiranjem tima stručnjaka koji bi se bavili “brownfield” investicijama, želimo da reafirmišemo i pronađemo održivo rešenje za zrenjaninske brendove kao što su Pivara, BEK, Šinvoz… Da povratimo deo starog sjaja.

4. Lokalna savetodavna kancelarija koja bi, pre svega, pomagala u rešavanju nagomilanih pravnih i ekonomskih problema građana nastalih u procesima sumnjivih prvatizacija i višedecenijskih stečajnih postupaka. Građani su najbitniji!

5. Javno – privatno partnerstvo, koje će omogućiti značajne uštede u gradskoj kasi, a i domaćinsko upravljanje javnim preduzećima koja do sada beleže gubitke i služe za stranačko zapošljavanje. Da domaćinski upravljamo gradom.

6. Transparentna saradnja lokalne vlasti i udruženja građana koja bi rezultirala imenovanjem predstavnika udruženja potrošača u nadzorne odbore strateški bitnih javnih preduzeća. Cilj je da se izbegnu odluke poput nerezonskog poskupljenja grejanja, ali i da se ograniči raspodela mesta (političkog plena) u javnim preduzećima. Dosta političkom zapošljavanju!

7. Rad na unapređenju rada škola, sportskih i ustanova kulture, kroz projekte finansirane od strane EU i u skladu sa potrebama modernog društva. Grad bi radio na unapređenju školskog sporta i bazičnog sporta, a svakom građaninu bi bilo omogućeno pravo na obrazovanje. Građansko društvo mora da neguje svoje tekovine!

8. Moramo da pronađemo način da budemo uz najugroženije penzionere našeg grada i pomognemo im u pribavljanju osnovnih potrepština (ogrev, hrana…), a na osnovu socijalnih karti i podataka koji već postoje u udruženjima penzionera. Gradski prevoz treba da bude besplatan za sve penzionere. Takođe, grad mora da pronađe održivo rešenje za finansiranje klubova za stara lica, kako u gradu, tako i u naseljenim mestima. Ne smemo da zaboravimo one koji su izgradili naš grad.

9. Posebna pažnja mora se posvetiti poljoprivredi, jednoj od glavnih delatnosti u gradu. Pre svega, sredstva dobijena licitacijom zemljišta u državnom vlasništvu moraju da se usmere na infrastrukturne investicije u poljoprivredi i najveća ulaganja treba da budu u sredinama čije je i samo zemljište deo. Potrebno je izraditi programe koji bi omogućili lakši pristup informacijama i resursima mladima koji žele da se bave ovom granom privrede. Kako seješ, tako ćeš i da žanješ.

%d bloggers like this: