Izbori za predsednika i članove Gradskog odbora DS Zrenjanin

Broj: 300-10/02-939-17
Dana: 29.09.2017.godine
Mesto: Beograd

U skladu sa članom 88. stav 5. Statuta Demokratske stranke, Izvršni odbor na sednici održanoj 29. septembra 2017. godine, doneo je sledeću

ODLUKU

Raspisuju se neposredni izbori za predsednika/icu i članove/ice Gradskog odbora Demokratske stranke Zrenjanin.

Za dan održavanja izbora određuje se subota, 11. novembar 2017. godine

Putem neposrednih izbora bira se predsednik/ca i 17 članova/ica stalnog sastava Gradskog odbora Demokratske stranke Zrenjanin.

Od dana raspisivanja izbora, počinju teći rokovi za vršenje izbornih radnji.

Predsednik Izvršnog odbora
Radoslav Milojičić s.r.
______________

Sve o kandidovanju, pravu glasa i rokovima uopšte možete saznati dolaskom u kancelariju svakog radnog dana od 10 do 15 časova ili pozivom na broj 061 261 07 16.

%d bloggers like this: