Predstavnici građana

pokrajinska poslanica
Gordana Kozlovački
gradski odbornik
Goran Kaurić
gradska odbornica
Alisa Kockar
gradski odbornik
Miroslav Kalanj