Srednjobanatskom okrugu nedostaje značajan broj zdravstvenog kadra

Zrenjanin, 06.06.2017.

Nedavnim usvajanjem 7 programskih aktivnosti namenjih razdelu Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo za oblast Preventivnih zdravstvenih aktivnosti, sa opredeljenih 39 miliona dinara, nastavljaju se programi dobrim delom zacrtani, a sada već i u odmakloj fazi realizacije, iz perioda prethodne vlade APV. Pokrajinska poslanica dr Gordana Kozlovački smatra da upravo kontinuitet u čak pet programskih aktivnosti govori dovoljno o njihovoj svrsihodnosti u kontekstu realnih zdravstvenih potreba stanovništva APV.

To su programi koji se odnose na:

  • unapređenje nataliteta (rana dijagnostika genetskih anomalija u biomedicinsko potpomognutoj oplodnji, očuvanje plodnosti obolelih od malignih bolesti, rana dijagnostika neonatalne cistične fibroze),
  • oblast javnog zdravlja (elektronsko povezivanje zdravsvenih ustanova iz ugla masovnih hroničnih nezaraznih i zaraznih bolesti, formiranje imunizacionog elektronskog registra, kontrola najčešćih zaraznih bolesti i smanjenje unosa soli kod mladih)
  • ranu dijagnostiku i lečenje promena na očima obolelih od šećerne bolesti.

Pridodate su još samo dve nove programske aktivnosti i to za dijagnostiku i lečenje bolesti štitaste žlezde, kao i za detekciju zoonoza putem sistematskih pregleda lovaca, šumara i poljočuvara.

„Jasno je da je prethodna vlada bila na pravom putu kada su u pitanju posebne programske aktivnosti iz oblasti preventivne zdravstvene zaštite, nastale na osnovu situacione analize, ali rezultate provedenih zdravstvenih akcija treba evaluirati, prezentovati, i modelovati metodologiju prema aktuelnim dostignućima“, zaključila je dr Gordana Kozlovački i još jednom ukazala na ono što je suština problema u oblasti zdravstva: „Ono što je nasušna potreba i bazični problem sistema zdravstvene zaštite u APV je nedostatak zdravstvenog kadra, koji je istina dugogodišnji, ali još više potcrtan zabranom zapošljavanja u javnom sektoru koja nije smela da obuhvati zdravstvo. Nedavnim odobrenjem prijema od strane Ministarstva zdravlja, svega 13% zdravstvenog kadra će se usmeriti u APV, a zna se da je samo manjak lekara u APV( koja broji oko 7000 lekara) u odnosu na republički prosek popriličan, i da on iznosi možda čak i 600 za celu APV, i proporcionalno tome i srednjeg i visokog ostalog medicinskog kadra. Za Srednjobanatski okrug, da bi se dosegao pokrajinski prosek, manjak lekara je blizu 50, a gotovo duplo više da bi se bilo u republičkom proseku(istina prema nedovoljno egzaktnim podacima koji se mogu pronaći nakon zabrane zapošljavnja).

Značaj donetih mera i aktivnosti se zbog nedostatka lekara i sveukupnog zdravstvenog kadra umanjuje, jer je osnovni stub u njihovoj realizaciji – ljudski resursi, kvantitativno najtananiji. Sa druge strane, jedno od bazičnih načela zdravstvene zaštite kao što su dostupnost, pravičnost i jednakost za sve građane u Republici Srbiji biva dovedeno u pitanje. I sa treće strane, veliki broj nezaposlenih zdravstvenih radnika poznatih po svojoj posvećenosti i visoko etičkim principima i dalje je u stanju neizvesnosti i bezperspektivnosti, a toliko je vremena, energije i motivacije uloženo da zaslužuju i iz personalnog ugla, a kamoli profesionalnog, odgovor države. Sa četvrte strane, tek poboljšanjem svih resursnih elemenata, a prioritetno kadrovskih, možemo očekivati napredak u pokazateljima zdravstvenog stanja stanovništva što bi se u dogledno vreme prelilo i na očekivanu dužinu života i njegov kvalitet, a ne samo na smanjenje obolevanja i umiranja primarno od masovnih hroničnih nezaraznih bolesti – sistema krvotoka i maligniteta.

Iznet je samo deo zadataka pokrajinskih poslanika koji su u stalnoj interakciji sa potrebama stanovništva koje ih je delegiralo, sa misijom postizanja boljih životnih uslova za sve.

Gradski odbor Demokratske stranke u Zrenjaninu

%d bloggers like this: